Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Putyin világrend átalakítási terve

2021.11.13
Putyin javasolt egy négy pontból álló világrend átalakítási tervet. Első tézis: „A koronavírus járvány fényesen bizonyította, hogy a világrend strukturális egysége csakis az állam lehet.” Vagyis semmiféle nemzetek feletti globális struktúrák sem helyettesít- hetik, már csak azért sem, mert „csak szuverén államok képesek hatékonyan válaszolni az új kihívásokra és az állampolgárok igényeire.” Putyin emellett a „határok nélküli világ” gondola- tát és az államok megsemmisítését a geopolitikai harc fegyverének tekinti. „Az utóbbi évtizedekben sokan zsonglőrködtek feltűnő koncepciókkal, melyeknek megfelelően az állam szerepe leáldozott. A globalizáció körülményei között a nemzethatárok állítólag anak- ronisztikussá válnak, a szuverenitás pedig a felvirágzás akadálya. Korábban már beszéltem er- ről, de szeretném ismételten megfogalmazni: így beszéltek azok is, akik szerették volna áttörni az idegen határokat, konkurencia-előnyükre támaszkodva. Valójában erről volt szó. Amint ki- derült, hogy ez vagy az, így vagy úgy, jobb eredményeket ér el, azonnal visszatérnek a saját 3/15 határok lezárásához mindenekelőtt, legyenek azok vámhatárok vagy bármilyenek, s elkezdenek falat építeni. Azt hiszik, hogy mi ezt nem látjuk?” Ezért bármely hatékony nemzetközi rendnek fi- gyelembe kell vennie az állam érdekeit és lehe- tőségeit, azokból kell kiindulnia, s nem azt kell bizonygatni, hogy államérdekeknek nem kel- lene lenniük, mondta Putyin. [...] Az első tézisnek az a lényege, hogy pontosan az államok azok az entitások (világos, hogy a va- lóban független államokról van szó, és azokról, akik azzá akarnak válni), amelyek kialakítják a szabályokat a világon, Oroszország pedig egy ilyen világ felépítésében részt fog venni. Putyin kijelentette, hogy Oroszország igen je- lentős történelmi tapasztalattal rendelkezik a problémamegoldásban. Második tézis. "Az átalakulások nagyságrendje nagyon nagy óvatosságot követel meg, már csak az önfenntartás miatt is.” Vagyis válaszolva az új idők kihívásaira Oroszország óvatosan és odafigyelve fog változni, visszautasítva a forra- dalmi eszközöket. „A technológiákban történő minőségi fejlődés, vagy alapvető környezetváltozások, a megszo- kott körülmények felborulása nem azt jelenti, hogy azokra az államnak és a társadalomnak ra- dikálisan kell válaszolnia. „Szétverni – nem építeni” - mondják. Hogy ez mihez vezet, azt mi Oroszországban nagyon jól tudjuk, a magunk sokszoros tapasztalatából. Történelmünk példái lehetővé teszik, hogy állítsuk: a forradalom nem kivezet a krízisből, hanem elmélyíti azt. Egyet- len forradalom sem érte meg azt a veszteséget, amit ez emberi potenciálra mért". Putyin harmadik tézise az elsővel kapcsolatos: Oroszország tudatában van annak, hogy szoros nemzetközi együttműködés nélkül lehetetlen megoldani sok nehéz problémát, de nem azáltal, hogy nemzetek feletti struktúráknak adjuk át a jogokat. Vagyis a szuverenitás mindennél előbbre való, s nem csak Oroszország számára. [...] Együttműködni lehet, lehetséges önkorlátozás is az egész világot érintő válaszok megtalálása érdekében, de csak abban az esetben „ha mindenki megtalálja számítását a kihívások elleni harcban való együttműködésben”. A fő nemzetközi szervezetet természetesen meg kell refor- málni – mondta Putyin, de mindemellett „pontosan az ENSZ hordozza ebben a turbulens világ- ban a nemzetközi viszonyok egészséges konzervativizmusát, amely olyannyira szükséges a helyzetek normalizálásához.” Itt utalás történik Putyin negyedik, legfontosabb tételére, az értékekre. „A mai törékeny világban jelentősen megnövekszik a biztos morális, etikai, értékrendi alapok jelentősége. Az értékrend az adott náció különleges, kulturális-történelmi terméke”. [...] Megengedhetetlen bármilyen értékrendi, ideológiai diktátum. Oroszországnak sok minden nem tetszik, ami Nyugaton történik: az, hogy „agresszíven kiradíroznak történelmükből teljes olda- lakat, vagy a „fordított diszkrimináció”, vagyis a többség diszkriminációja a kisebbségek érde- kében, vagy annak követelése, hogy tagadjanak meg olyan alapfogalmakat, mint az anya, apa, család, sőt a nemek különbözősége” - de mi nem avatkozunk bele mások dolgába. Forrás: Orosz tükör