Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Báger Gusztáv: Korrupció – büntetés, integritás, kompetencia)

2015.12.15

 

Báger Gusztáv: Korrupció – büntetés, integritás, kompetencia

 

A könyv borítója

A könyv méltatását Kovács Árpád professzor recenziójával kezdem. „Szerencsés pillanat, amikor egy jelentős kutatási eredmény és annak gyakorlati alkalmazása találkozik. Meggyőződésem, hogy magas színvonalú alapmű kerül mindazok kezébe, akik gyakorlati eszközökhöz szeretnének jutni a korrupció elleni küzdelemhez, vagy akár csak érdeklődnek ilyen jelenségek „természetrajza” iránt. Báger Gusztáv professzor az Állami Számvevőszék keretében – jórészt irányításával végzett kutatások alapján legalkalmasabb időben írt könyvet a korrupció ellen folytatott küzdelem irányairól. A szerző a „büntetésről” a hangsúlyt – a nemzetközi tapasztalatokkal összhangban – a megelőzésre, az integritás kultúrájának megerősítésére és – új irányt mutatva – a kompetenciaszemlélet alkalmazására javasolja helyezni. E könyv hívatott arra, hogy hiánypótló szakkönyvként és tananyagként segítse hazánkban a korrupció elleni fellépést, a megelőzését szolgáló gyakorlat meghonosítását.”

 

Nézzünk egy másik összegzést,  Rétvári Bence államtitkárét! Az egész társadalmat megkárosító korrupció elleni küzdelemben – hiszen a korrupt személyek a köz vagyonát csökkentik – napjainkban előtérbe került a korrupció megelőzése, ehhez kapcsolódóan pedig a veszélyeztetett személyek és szervezetek feddhetetlenségének, integritásának erősítése. Ennek érdekében biztosítani kell az egyéni képességek, készségek és szakmai felkészültség összhangját, vagyis a megfelelő kompetenciákat. Ezen felül meggyőződésem, hogy a korrupció elleni küzdelem elképzelhetetlen az erkölcsi alapok folyamatos megerősítése nélkül. Jelen könyv a fenti folyamat tudományos igényű feldolgozását nyújtja. Nemcsak a nemzetközi szervezetek és az egyes országok gyakorlati esetekkel illusztrált példáit mutatja be, hanem merít az elmúlt években egyre gyarapodó magyarországi eszköztárból is. Kiemelendő, hogy a könyv az integritás és a kompetencia fejlesztését, erősítését szorgalmazó fő mondanivalója összhangban van az ilyen irányú kormányzati célkitűzésekkel, így tartalmas szakirodalmi munkaként jó szívvel ajánlható nemcsak a gyakorlati szakemberek, de a közigazgatás fejlesztésének ügye iránt érdeklődő minden olvasó számára.

Az Akadémiai Kiadó által kiadott több mint háromszáz oldalas könyv három részből, 13 fejezetből és számtalan alfejezetből tevődik össze. A I. rész A korrupció jellemzői, okai, az ellene folytatott küzdelem irányai és színterei. A II. rész A holland integritási metodológia és magyar alkalmazása és a III. rész Az Integritás kompetencia alapú erősítése. A mű értékét növeli a Felhasznált irodalom, a Mellékletek Az Ábrajegyzékek a Bokszok jegyzékének és a Táblázatok jegyzékének szakszerű kidolgozása és a Rövidítések jegyzéke.

A kitűnő szakkönyv a korrupció meghatározásának több meghatározását adja.

Az egyik meghatározása abból a munkából származik, amely létrehozásában külső szakértőként én is közreműködtem.

 

„A Közbeszerzések Tanácsának megbízásából 2008-2009-ben végrehajtott kutatási programban a Gazdaságkutató Zrt. (Papanek, 2010) a korrupciót a következőképpen határozta meg: „e cselekmény három kulcsismérvének a következőket tekintjük:

  • közvetlen, vagy közvetett ön- vagy csoportérdekből megszegi a közösségi vagy üzleti együttélés egy vagy több olyan szabályát, amelynek érvényesítéséért felelős, s ennek során
  • legalább egy további féllel, magánszeméllyel vagy intézményi képviselővel összejátszik.
  • A közbeszerzési korrupció pedig olyan korrupt tevékenység, amely közbeszerzéssel kapcsolatos vagy eljárást kerül meg.”


Báger Gusztáv  életútja

Báger Gusztáv professzor emeritus 1938-ban született.

Budapesten szerzett közgazdászdiplomát, majd 1961-65 között tanársegéd lett. Az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetében dolgozott. 1975 és 1981 között ENSZ tisztviselő, majd az Országos Tervhivatalban, később a Pénzügyminisztériumban főosztályvezetőként tevékenykedik. 2002-től 2008-ig az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének főigazgatója. Jelenleg az Állami Számvevőszék főtanácsadója.

 

Báger Gusztáv és Szarvas István

Egyetemi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Szolnoki Főiskolán. Korábban a Robert Triffin-Szirák Alapítvány elnöke. Legjelentősebb könyvei a Miklós Szabó-Pelsőczi- professzorral az Alapítvány korábbi elnökével írt Global Monetary and Economic Convergence (1998) és a Bod Péter Ákos professzorral készített Gazdasági Kormányzás (2008). Ez számomra azért is kedves, mert így dedikálta: „Szarvas Istvánnak, írói tevékenységének nagyrabecsülésével, régi baráti szeretettel.”

A professzor tisztelői a 70. születésnapjára  kiadványt készítettek, amely Globális lendkerék címet viseli. A bemutatón DSc Botos Katalin így jellemezte: „Báger professzort több évtizede ismerem, már a rendszerváltozás előttről is – mondta a volt miniszter. – A rendszerváltozás után együtt dolgoztunk a Pénzügyminisztériumban. Jó volt vele együtt dolgozni. Báger professzor akármilyen kormány volt, tette a dolgát.”

Eddig tizenegy verseskötet látott napvilágot tollából, sőt egy német és egy francia nyelvű válogatást is a háta mögött tudhat. Első kötete 1996-ban jelent meg Örök párbeszéd címmel. Ezt követte az áttörésnek számító Iker-képek (1998), s nem sokkal később a Vízrajz (1999). A Magánterem (2000) és a Tűnő ajtók (2001) is kiadásra kerültek. Két év múlva az Időtáv mollban (2003), s újabb két év múlva A tükör élére (2005) készült el. Míg leírom felébredek (2008)  év termése. Hidegfront (2009) Élőadás (2010) Mindent begombolsz (2011

Főbb kitüntetése és díja: A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2007), József Attila díj (2012)